Contacte

Parli amb nosaltres

Vedisa Vedisa
Vedisa
×
SCROLL

LLOC:

Cantàbria

Palau de Sobrellano

Des de la seva primera pedra col·locada el 20 de maig de 1882, van passar gairebé 6 anys fins que van acabar les obres d’aquest grandiós edifici neogòtic projectat per l’arquitecte català Joan Martorell. Construït amb pedra arenisca de Comillas, obres com aquest palau manat construir pel Marquès de Comillas, el Capritx de Gaudí, el Quiosc de Comillas o la Universitat Pontifícia, van fer que importants arquitectes i artistes modernistes catalans de moment deixessin la seva empremta en aquesta població.

Els treballs se centren en la façana nord, que s’estructura en dos cossos sortints laterals i un cos volat central, sobre els quals s’ha hagut de realitzar una intensa i alhora molt acurada neteja per tal d’eliminar la gran pàtina orgànica que havia crescut tant en paraments llisos com sobre arcs, arcuacions, capitells vegetals i elements escultòrics, i al seu torn no danyar la volumetria i la precisió de les decoracions. A la planta primera de tots dos cossos laterals es troben sengles galeries on s’evidencien els trets gòtics més característics de l’edifici, mentre que en el cos central se situa una tribuna balcó que protegeix l’espai de l’atri d’accés al palau. Alguns d’aquests elements, amb el pas el temps, han perdut detall i ha estat necessari recuperar volums amb pedra i morters específics de restauració a base de calç hidràulica i pols de pedra natural de gres de cometes. De la mateixa manera s’han executat de nou tots els rejuntats de les peces decoratives i dels carreus amb morters de calç i àrid silici. Finalment, altres elements com les fusteries de fusta i les serralleries metàl·liques s’han decapatge i s’ha renovat els seus tractaments de patinat amb olis naturals i pintures per recuperar el seu estat original.

Forma geométrica Forma geométrica

Galeria

Façana del palau abans de la intervenció.

Procés de neteja d'escultures.

Rosassa de façana després de la neteja.

Procés de neteja de cresteria.

Imagen destacada

La privilegiada situació del palau, enfront de la mar, a més de proveir d'unes meravelloses vistes, l'exposa a una gran erosió derivada de l'ambient marí a què es troba sotmès.

Les alveolitzacions, per acció directa del veient i l'esprai salí, són la conseqüència més cridanera d'aquesta exposició, especialment sobre els elements decoratius més detallats. Per evitar que el desgast de la façana segueixi avançant es realitzen treballs de neteja, consolidació i protecció amb biocida i consolidant que frenin aquest avanç i que a més permetin protegir-la en el futur.