Contacte

Parli amb nosaltres

Vedisa Vedisa
Vedisa
×
SCROLL

LLOC:

Barcelona

Manuel Girona

Demolimos la totalitat dels caps de forjats i retirem la totalitat dels ampits metàl·lics causants de diferents despreniments en tots els fronts de les terrasses. Rehabilitem la totalitat d’aquestes caps amb diferents solucions per després procedir a el nou muntatge de la totalitat de serralleries de terrasses una vegada restaurades igualment les mateixes.

Les filtracions d’aigua, a través de les unions dels ampits metàl·lics als caps dels forjats havia provocat en aquest edifici dels anys 80 el despreniment dels revestiments de pedra de terminació de forjats amb el consegüent risc per a la seguretat d’usuaris i vianants. Es van desmuntar els ampits metàl·lics, les pedres de cobriment de forjat. Concloses les demolicions i desmuntatges es va procedir a passivar les armadures de forjats, la restauració amb morters SIKA i el nou muntatge de les fusteries ja restaurades i esmaltades per acabar amb la instal·lació mitjançant ancoratge de nou tancament de forjat a base d’alumini lacat i aïllat.

Forma geométrica Forma geométrica

Galeria

Vista general de l'edifici.

Detall de noves baranes.

Imagen destacada

S'observa els fronts dels forjats perfectament rehabilitats i alineats amb les línies verticals de l'edifici, la restauració de les serralleries i xapat dels fronts dels forjats atorguen a aquest edifici a part de la solució de tan greu patologia constructiva l'aspecte i l'estètica d'un edifici d'obra nova acabada de lliurat.