Contacte

Parli amb nosaltres

Vedisa Vedisa
Vedisa
×
SCROLL

LLOC:

Barcelona

FINCA MAS SOLERS ANTIC GRAN CASINO DE BARCELONA

Es va desmuntar la totalitat de la impermeabilització de la terrassa general de l’edifici procedint a formar nous pendents i a impermeabilitzar segons UNE 104-402 / 96 la totalitat de la superfície.

A les façanes exteriors es van rehabilitar la totalitat de les cornises i elements de fusta existents mitjançant diferents neteges i decapats, restauracions volumètriques i protecció de superfícies amb vernissos. Igualment les cornises de pedra i altres elements petris de les façanes van ser igualment restaurades.

Finca Mas Solers es troba al municipi de Sant Pere de Ribes i data del segle XIII, època en què va ser llar dels monjos Agustins. A la fi de segle XIX, va ser adquirida i reformada pel banquer Manuel Girona i, el 1918, Eduard Maristany (Marques d’Argentera) va passar a ser el seu propietari. Va ser llavors quan es va dur a terme l’ampliació i reforma que el va convertir en el majestuós palauet que coneixem actualment. Durant els anys de la Guerra Civil, Finca Mas Solers va ser un hospital de carrabiners i civils. Després d’aquest període la finca va tornar a ser patrimoni del marquès i els seus descendents fins a l’any 1977, moment en el qual va ser adquirida per esdevenir el Gran Casino de Barcelona durant 22 anys. A partir de l’any 1999 Finca Mas Solers es va habilitar com un espai exclusiu per a celebrar esdeveniments de tot tipus.

Forma geométrica Forma geométrica

Galeria

Façana principal rehabilitada.

Ràfec després de la intervenció

Imagen destacada

Restauració de cornises i elements petris de façanes mitjançant neteja amb raig d'aigua a baixa pressió i raspallats manuals, reparació amb morters sense retracció de SIKA, passivat de les armadures reconstrucció de motllures i formes existents, segellat dels lliuraments amb la fusteria amb SIKA FLEX i aplicació de terminació de veladures Keim