Contacte

Parli amb nosaltres

Vedisa Vedisa
Vedisa
×

El nostre departament d'edificació s'estén des de la construcció d'habitatges, fins a la de edificacions singulars, passant per centres esportius, centres educatius, seus d'organismes oficials etc.

Construcció

Condicionament de terreny i moviment de terres, fonaments i estructures de formigó armat, estructures metàl·liques, tancaments de contorns amb diferents sistemes, xarxes de sanejament, depuradores, cobertes i estacions de tractament d'aigües residuals.
Per a nosaltres cobra especial importància que els nostres promotors i clients finals obtinguin de verificació d'Edificis, SA la qualitat i els acabats que esperen quan

decideixen comptar amb els nostres serveis, de manera que disposem d'un servei d'auditoria interna de qualitat que contínuament està avaluant i millorant el treball dels nostres professionals, així com un servei postvenda constituït per tècnics i encarregats d'obra que atendran qualsevol incidència que pugui sorgir en el procés de la posada en marxa de l'edificació.